S poistením Bez poistenia
Preventívna prehliadka 0 25
Cielené stomatologické vyšetrenie 35 35
Krátky administratívny výkon 15 15
Dlhší administratívny výkon 35 35
RTG snímka intraorálna (digitálna snímka) 15 20
Bitewingová snímka 20 25
Panoramatická snímka 20 25
3D CT čeľusť/ sánka 60 60
Slizničná anestézia 10 10
Injekčná anestézia 15 15
Oseocentrálna anestézia 20 20
Skúška vitality zubov (3 zuby) 20 20
Ošetrenie gingívy 20 20
Výplň – 1 plôška 55 65
Výplň – 2 plôšky 65 88
Výplň – 3 plôšky 80 105
Fotokompozit – 1 plôška 55 65
Fotokompozit – 2 plôšky 65 88
Fotokompozit – 3 plôšky 80 105
Skloionomér – 1 plôška 40 48
Skloionomér – 2 plôšky 50 68
Skloionomér – 3 plôšky 65 87
Fotokompozitná fazeta, rekonštrukcia korunky 110 110
Podložka 15 15
Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub 20 20
Dočasná vložka 20 20
Nasadenie koferdamovej blany 15 15
S poistením Bez poistenia
Vitálna extirpácia, trepanácia 60 70
Endodontické ošetrenie 1 koreňového zuba 80 110
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 110 170
Nadštandardná koreňová výplň – Thermafill/Guttacore 1 ks 20 20
Reendodontické ošetrenie – 1 kanálik 90 90
Titánový inštrument 1 ks 10 10
Provizórne ošetrenie 1 KK ( Calxyd, Coltosol) 25 25
Vnútorné bielenie 70 70
S poistením Bez poistenia
Kovokeramická korunka/medzičlen 190 210
Zirkónová korunka/ medzičlen 350 370
Estetická fazeta 350 370
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 35 35
Korunka na implantát 520 520
Medzičlen na implantát 460 460
Stiahnutie fixnej náhrady – 1 zub 35 35
Preparácia na protetickú prácu – 1 zub 30 30
Alginátový odtlačok 20 20
Silikónový odtlačok 50 50
Odtlačok/ scan na implantát 65 65
Scan 70 70
Fixácia/ cementovanie fixnej náhrady 20 20
Opakované cementovanie fixnej náhrady 35 35
Keramická inlay, onlay (CEREC) 360 360
Sklenený čap (FRC) 90 90
Liaty kovový čap 55 55
Keramický okraj korunky (Margin) 1 zub 10 10
Keramická gingíva 20 20
Totálna náhrada 260 360
Parciálna náhrada 260 360
Imediátna náhrada 260 360
Skeletová náhrada 310 410
Spona trojfunkčná kombinovaná 15 20
Liaty strmeň 15 20
Zásuvný spoj 60 60
Flexi náhrada 310 310
Medzerník 130 130
Rebazácia 60 60
Oprava náhrady 30 30
DSD Smile design analýza 250 250
Štúdijný model pre WAX UP 25 25
WAX UP 1 člen 15 15
Dlaha zo sklenených vláken (Composite fiber splint) 160 160
Náhryzová dlaha 85 85
Dlaha na bielenie 85 85
Zhotovenie štúdijného modelu 35 35
Vyartikulovanie chrupu 60 60
S poistením Bez poistenia
Chirurgický výkon I. – príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom 80 110
Chirurgický výkon II. – príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom 100 130
Chirurgický výkon III. – príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom 140 170
Ošetrenie a kontrola po dentoalveolárnom chirurgickom zákroku 40 70
Extrakcia mliečneho zuba 30 60
Extrakcia jednokoreňového zuba 60 90
Extrakcia viackoreňového zuba 70 100
Extrakcia koreňa 70 100
Zastavenie postextrakčného krvácania 70 100
Sutúra extrakčnej rany 30 60
Repozícia luxovaného zuba 110 110
Gingivektómia 70 100
Frenulektómia 80 110
Dekapsulácia zuba+ drenáž 60 90
Egalizácia čeľusť/sánka 140 170
Excízia mäkkých tkanív 80 110
Intraorálna incízia 50 80
Resekcia koreňového hrotu 140 170
Chirurgická revízia rany 80 110
Manuálna repozícia TMK 20 20
Sinus lift (plus cena materiálu) 400 400
Augmentačný materiál od 150 150
Kostná augmentácia 350 350
PRF, CGF, AFG 1 ks 50 50
Tooth transformer 400 400
Implantát 570 570
Prehĺbenie vestibula 200 200
Zavedenie vhojovacieho valčeka (gingivaformer) 50 50
Miniimplantáty (4ks+ úprava protézy) 2000 2000
Fenestrácia 140 170
Chirurgická kyretáž paro vačkov 1 zub 70 70
Chirurgická kyretáž paro vačkov 1 sextant 300 300
Úprava gingívy vysokofrekvenčným prúdom 70 100
S poistením Bez poistenia
Dentálna hygiena DETI 40
Dentálna hygiena – základné ošetrenie od 50
Dentálna hygiena II. stupeň 60
Dentálna hygiena III. stupeň 70
Ošetrenie parodontálneho vačku 15
PerioFlow 30
Jednorazové ambulantné bielenie 250
Kombinované PureWhitening bielenie 350
NBF gél 10
Ošetrenie citlivých krčkov 15
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom 30
Airflow/pieskovanie 30
Selektívne pieskovanie 15
Poradenstvo/inštruktáž 15
Pečatenie fusúr a jamôk – 1 zub 30 30
Meranie hustoty skloviny 15 15

Cenník je platný od 20.03.2023