Chirurgické zákroky

Vykonávame rôzne stomatochirurgické zákroky – od jednoduchých extrakcií až po komplikované extrakcie zubov múdrosti  a retinovaných zubov, dekapsulácia – chirurgická úprava ďasna pri sťaženom prerezávaní zubov múdrosti, resekcie koreňových hrotov, excízie novotvarov, egalizácie – zahladenie ostrých častí kosti po vytrhnutí zuba, ďalej augmentáciu (zväčšenie objemu kosti) a implantológiu.