Parodontologické ošetrenie

Parodontitída je chronické zápalové ochorenie parodontu (t. j. závesného aparátu zuba), ktoré môže viesť až k strate zuba. Včas diagnostikovanú parodontitídu však dokážeme úspešne liečiť. Najčastejšou príčinou parodontitídy je nedostatočná hygiena a dlhodobo hromadiaci sa povlak a zubný kameň, ktorý je potrebné dôkladne odstrániť. Čistenie a kontroly prebiehajú viackrát, v závislosti od závažnosti parodontitídy. V niektorých prípadoch je nutný chirurgický zákrok – otvorená kyretáž, gingivoplastika, frenulektómia, krytie citlivých krčkov, doplnenie chýbajúceho kostného tkaniva.