Bc. Zuzana Katialová

dentálna hygienička

Dentálny hygienik je zdravotnícky pracovník , ktorý samostatne, ale vždy pod priamym alebo nepriamym dohľadom zubného lekára vykonáva preventívnu, edukačnú a liečebnú činnosť .

Podľa tejto základnej definície zahŕňa zamestnanie dentálnej hygieničky v sebe „ 3 odbory“ byť z časti psychologičkou, učiteľkou a lekárkou zároveň. “

Práve táto kombinácia bola pre mňa dôvodom stať sa dentálnou hygieničkou.

Kladne ovplyvňovať psychiku pacienta pred rôznymi ošetreniami , zvyšovať záujem o orálne zdravie a estetiku a vytvoriť optimálne hygienické podmienky v ústnej dutine.

Po ukončení Prešovskej univerzity odbor dentálna hygiena v roku 2019, ktorá ma komplexne pripravila na túto prácu, som sa stala členom priateľského kolektívu úspešnej stomatologickej ambulancie pod vedením MUDr. Miroslava Katiala, ktorého cieľom je zdolávať nové výzvy, ktoré vyžadujú neustále vzdelávanie, ľudský prístup, a na prvom mieste 100% precízna práca.