Olena Halushka

zubná asistentka

Vždy som chcela byť zdravotníkom, preto som sa rozhodla študovať odbor zdravotná sestra

Počas štúdia som vyskúšala prácu v zubnej ambulancii, ktorá mi prirástla k srdcu natoľko že po jeho ukončení som pokračovala v tej to práci, a zároveň aj práci zdravotnej sestry v detskom domove.

Ráda sa podieľam na vytváraní krásnych úsmevov a zdravých zubov.