Stanislava Konečná

zubná asistentka

Svoju cestu k práci zubnej asistentky som začala v Liptovskom Mikuláši štúdiom na Strednej zdravotníckej škole.

Odtiaľ moje kroky viedli do zubnej ambulancie MUDr. Katiala, kde som všetky svoje vedomosti a praktické zručnosti mohla zdokonaľovať a zdokonaľujem dodnes.

Táto práca mi denne ponúka nové výzvy, núti ma hľadať riešenia a učiť sa nové veci.

Som šťastná keď môžem byť súčasťou spokojných úsmevov našich pacientov.