Viera Vidová

zubná asistentka

Povolanie zubnej asistentky ma oslovilo už pri výbere strednej školy. Preto som sa rozhodla pre strednú zdravotnícku školu v Košiciach.

V priebehu štúdia som mala možnosť praxovať vo všetkých odboroch zubného lekárstva. Počas čoho som sa uistila, že som si vybrala správne a chcem v tom ďalej pokračovať.

Po ukončení školy som sa zamestnala v zubnej ambulancii MUDr. Katiala, kde pracujem do dnes.

Som rada, že môžem byť súčasťou nášho tímu a podieľať sa na vytváraní zdravých úsmevou.